What: visual identity & webdesign
Client: Calle de Hoog
Photography: Io Cooman
Year: 2020

Website

Calle de Hoog is scenograaf: decor-, kostuum- en lichtontwerper voor theater. Haar werk is toegankelijk, fantasievol en kleurrijk.

Het logo is opgebouwd uit eenvoudige, geometrische vormen, die samen haar initialen, voornaam en volledige naam kunnen vormen, in verschillende lay-outs.

Dit concept sluit aan bij de manier waarop Calle zelf vaak te werk gaat: in haar ontwerpen wordt vaak van alles verbouwd, verplaatst en veranderd. Ook wordt er ruimte gelaten aan het toeval en gebeurt er veel in het moment van de voorstelling. Deze dynamiek is terug te zien in de visuele identiteit.

Het kleurenpalet is helder: rood en blauw. Twee complementaire, krachtige kleuren – contrasterend én harmonieus tegelijkertijd. In de fotografie binnen de identiteit wordt gebruik gemaakt van een uitgebreider kleurenpalet.

De nieuwe website toont enerzijds een portfolio, anderzijds een inkijkje in Calles universum: haar fascinatie voor natuur versus cultuur komt hierin sterk naar voren. Zo krijgt niet alleen het werk maar ook de ontwerper erachter een prominente plaats.